Jaar 2021: ondanks Corona 90m3 goederen!

To Help Each Other

Jaar 2021: ondanks Corona 90m3 goederen!

In samenwerking met Tabea onze partnerorganisatie, zijn er in 2021 oa 50 vrachtladingen uitgegaan o.a. een groot aantal naar de Ukraine. Ook zijn er vrachten naar het arme Moldavie gegaan.

Deze landen hebben te maken met vele problemen. Maar juist nu komen de armen, ouderen en zwakken in die samenlevingen vaak het eerst in de knel.

Met name bewoners en personeel van tehuizen voor gehandicapten en ouderen zijn daarom erg dankbaar voor de goederen die zo vanuit het Westen een goede bestemming krijgen.

En misschien wel het belangrijkst dat we laten merken dat ze “gezien en gehoord worden als mensen in nood”.

Van samen delen wordt niemand armer.

Wij mochten als stichting 90 m3 ( of 9 busladingen ) bijdragen. Mensen met elkaar verbinden gaat zo mooi samen.


Voor mensen , door mensen

“To Help Each Other” gaat over grenzen heen !