De stichting heeft tot doel :

  • In samenwerking met anderen, socio-economische projecten opstarten en onderhouden in landen en streken waar de bevolking daar behoefte aan heeft.
  • Het begeleiden van dergelijke initiatieven tot zelfstandige projecten, die door de plaatselijke bevolking op vruchtbare basis geleid kunnen worden.
  • Het bieden en geven van diverse onderwijs en opleidingsmogelijkheden aan minderbedeelden en kanslozen, om hen zodoende in de gelegenheid te brengen zich te ontwikkelen en een waardevolle plaats in de maatschappij kunnen innemen.
  • Het bekendmaken van de nood en behoeften in binnen- en buitenland met de intentie mensen aan te sporen tot actieve liefde voor hun medemens ongeacht hun achtergrond, cultuur en religieuze of niet-religieuze overtuiging.
  • Het werven van fondsen, het verzamelen of creëren van materialen die nodig zijn om genoemde projecten tot stand te brengen, te onderhouden en uit te breiden.
  • Het bekendmaken van de activiteiten van de stichting in scholen, organisaties, Om te informeren, fondsen te werven en medewerkers aan te trekken.
  • Het inschakelen van belangstellenden, voor korte of langere termijn, in een project in een andere cultuur om zodoende verruimd te worden in hun gedachten- en belevingswereld.
We zijn een ANBI instelling