Stichting To Help Each Other

RSIN /fiscaal nummer : 814531118

( NB we werkten tot dec 2019 soms samen in acties met de Belgische Vzw Moved for all Nations en gebruikten een gezamenlijke website voor online presentatie van projecten. Maar beide organisaties zijn onafhankelijke bestuurslichamen en we zijn in kader van wetgeving en transparantie overgestapt naar een eigen website voor de Nederlandse stichting. Ook is de naam per 12 augustus 2020 gewijzigd in Stichting To Help Each Other.

 

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de stichting :

  • Stichting To Help Each Other (www.stichting-THEO.org)
  • Vlasven 28, 5464 PN Veghel, NL
  • ANBI – Algemeen nut beogende instelling
  • IBAN-code: NL 49 RABO 0103 7266 08
  • BIC-code: RABONL2U
  • het RSIN /fiscaal nummer : 814531118

Het postadres van de instelling :

zie hierboven en contact info

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI :

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De hoofdlijnen van het beleidsplan staat beschreven o.a. in doelstelling van de stichting

Bestuurders van de Nederlandse stichting

  • Melanie van der Vorst : Vicevoorzitter
  • Theo Vermeltfoort : Voorzitter (oa verantwoordelijk voor logistiek )
  • Eleonora Vermeltfoort : Secretaris /Penningmeester
  • Els Vosters / bestuurslid / logistiek

Het beloningsbeleid:

Bestuursleden  van de stichting ontvangen geen vergoedingen voor werkzaamheden

Beloning bestuurders

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

NB de Nederlandse stichting heeft tot op heden (jan 2021) geen werknemers in dienst. Werkzaamheden worden door vrijwilligers op pro Deo basis gedaan.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

– zie website overzicht verslagen –

Een financiële verantwoording

anbi

Een verkort financieel verslag van de Nederlandse stichting over laatste 3 jaar is te lezen via deze linken: 

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

jaar 2019

jaar 2020

Link naar Nederlandse belastingdienst voor het opzoeken van Anbi instellingen: opzoeken Anbi